Великите мисли - Алберт АйнщайнВеликите мисли идват в главата на човека толкова рядко, че никак не е трудно да се запомнят.