ГневаДа се придържаш към гнева е като да държиш въглен с намерението да го хвърлиш по някого. Онзи, когото ще изгориш, ще бъдеш самия ти.