Животът се поддържа от Слънцето, но се пречиства от Луната. Животът