Здрав разум - Алберт АйнщайнЗдрав разум е наборът от предразсъдъци, с който човек се е сдобил до 18-годишната си възраст.