Любовта - ЕкзюпериЛюбовта не се изразява в това да се взираме един в друг, а да гледаме в една и съща посока.