ПътятПътят не минава през небето. Пътят е в сърцето.