РазположениеКогато се обичат, хората предават настроенията и разположенията си един на друг. Когато между двама души съществува известно подобие, те взаимно предават своите мисли и чувства. Каквото мисли и чувства единият, ще го мисли и чувства другият. Ако единият е добре или зле разположен, и другият ще има същото разположение.