РобствоИма три вида робство : когато се страхувате от някого или нещо, когато мразите и когато обичате.