СловотоКогато Словото стане плът, то видоизменя и самата плът. Истинският живот е този, в който Слънцето става плът.