УсилиеТи си този, който трябва да направи усилието. Учителят само посочва пътя.