ЦелувкатаЦелувката, според нейния произход, показва начин, по който можем да се спасим от света.