Бог ще помогне

aton monasi

Един духовен учител имал ученик, който се считал за особено духовно извисен и бил в постоянно търсене на просветление. Веднъж, докато бил зает с размишленията си за Бога, беден човек се обърнал към него за помощ. Но той го погледнал безучастно и казал:
– Бог ще ти помогне.
Беднякът му се извинил, че е прекъснал заниманието му, и отново протегнал ръка за милостиня.
Когато разбрал за случая, Учителят отишъл при своя ученик и му казал:
– Да, прав си, Бог е помогнал на нуждаещия. Но в този момент ти си бил много далече от Бога, той не е бил в твоето сърце. Неговата любов е озарила сърцето на онзи, който е помогнал на бедния човек. Той може и да не е размишлявал за Бога и да не го е търсил, но Бог е в сърцето му. Не забравяй, само този, който не отвръща очите си, не затваря сърцето си и не запушва ушите си, чувайки молба за помощ, само той може да види Бог и да се докосне до него. Когато затваряш сърцето и очите си за нуждата на ближния си, ти ги затваряш и за Бога.

– Учителю, защо съм толкова беден?
– Защото не умееш да даваш.
– Но аз съм беден. Какво бих могъл да дам на другите?
– Имаш много неща… Можеш да дариш усмивка, можеш да подадеш ръка на изпадналия в беда, можеш да кажеш добра дума на отчаяния, да се помолиш за някого… Щедростта не се измерва само с материалната помощ. Тя е състояние на духа.

Тази статия е публикувана в . Чекирана пермалинк.
Bahsegel yeni giriş -
benjabetgiris.com
- kingbetting.club